Apie mus

 

Projektas „Kino klubas“ yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis. Jį jau trečius metus vykdo Jungtinės Karalystės kino edukacijos organizacija „Film Literacy Europe”. 2015 m. pilotiniai projektai startavo Ispanijoje, Kipre ir Rumunijoje. Nuo 2016 m. prie tarptautinio projekto prisijungė Lietuva, Latvija ir Gruzija.

Pilotinių projektų šiose šalyse įgyvendinimą dalinai finansuoja Europos Komisijos MEDIA programa, koordinuoja – šalių nacionalinės kino institucijos. Paramą ir koordinavimą taip pat teikia „Film Literacy Europe“.

Projekto partneris Barselonos Autonominis universitetas atlieka išsamias apklausas bei tyrimus, vertinant projektą eigą ir rezultatus. Tikimasi, kad surinkti duomenys padės pagrįsti tolesnes investicijas kino klubų steigimui ir ateityje projektas apims vis daugiau ir daugiau Lietuvos, Latvijos bei Gruzijos mokyklų.

Pilotiniame projekte dalyvaujančiose mokyklose kiekvieną savaitę rodomi filmai iš specialiai projektui sudaryto filmų katalogo, o po peržiūrų rengiami filmų aptarimai. Kiekviena mokykla, prisijungusi prie projekto interneto svetainės, galės pasirinkti jai įdomius filmus ir nemokmai rodyti juos moksleiviams.

Projekto tikslai:
• išbandyti kino klubus kaip būdą plėsti kino raštingumą Lietuvoje;
• išbandyti skaitmeninį kino filmų pristatymą ir platinimą mokyklose;
• sukurti Lietuvos mokykloms skirtą specialiai atrinktų filmų katalogą, kuriame būtų daug europinių kūrinių;
• ieškoti naujų licencijavimo bei filmų platinimo būdų;
• perimti patirtį iš Jungtinės Karalystės ir Europos kino klubų pilotinių projektų pirmojo etapo;
• pasinaudoti Lietuvos kino centro ir šio pilotinio projekto patirtimi, siekiant didesnio vaikų ir jaunimo kino raštingumo;
• įvertinti pilotinius projektus, siekiant nustatyti poveikį švietimui, kultūrai bei auditorijai;
• remiantis pilotinių projektų duomenimis skatinti nacionalines investicijas į projekto plėtrą daugumoje šalies mokyklų.

Projektą „Kino klubas“ koordinuoja Lietuvos kino centras.

Tai valstybinė institucija, įsteigta 2012 m., kurios pagrindiniai veiklos tikslai – skatinti Lietuvos kino srities vystymąsi bei dalyvauti formuojant valstybės kino politiką. Lietuvos kino centras koordinuoja nacionalinio kino gamybą, rūpinasi kino kultūros populiarinimu ir kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje, lietuviško kino paveldo išsaugojimu.

Pagrindiniai Lietuvos kino centro uždaviniai yra:
• administruoti iš valstybės biudžeto kinui ir audiovizualiniam sektoriui skirtą finansavimą;
• pristatyti festivaliuose, kino industrijos mugėse ir kituose renginiuose Lietuvos kino industriją;
• bendradarbiauti su nacionaliniais ir užsienio šalių transliuotojais, platintojais ir rodytojais nacionalinių ir bendros gamybos filmų rodymo;
• inicijuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas vaikų ir jaunimo kino edukacijai;
• kaupti ir naudoti filmus nekomercinio rodymo ir visuomenės kino edukacijos tikslams;
• bendradarbiauti su užsienio šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis;
• kaupti statistinius duomenis apie Lietuvos kiną, lietuviškų ir užsienio filmų platinimą ir rodymą šalyje.

Įgyvendinadamas projektą, Lietuvos kino centras bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija.