Apie mus

2017 m. projektas „Kino klubai“ prasidėjo kaip tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis. Pilotinį projektą Lietuvos kino centras įgyvendino kartu su Jungtinės Karalystės kino edukacijos organizacija „Film Literacy Europe” bei Latvijos ir Gruzijos nacionalinėmis kino institucijomis. Dalinai projektą finansavo Europos Komisijos MEDIA programa.

Dabar Lietuvos kino centras įgyvendina šį projektą savarankiškai, siekdamas ir toliau suteikti mokykloms prieigą legaliai ir nemokamai žiūrėti lietuviškus bei užsienio filmus, skatinti mokyklas steigti kino klubus, pasiūlyti moksleiviams patrauklesnį būdą mokytis, per filmus pažinti įvairiausių šalių kultūras, turiningesnį laisvalaikį ir filmų įvairovę.

Projekto tikslai:

  • siekti didesnio vaikų ir jaunimo kino raštingumo;
  • sudaryti ir nuolat atnaujinti filmų katalogą;
  • į filmų katalogą įtraukti vaikų ir jaunimo auditorijai skirtus filmus;
  • į filmų katalogą įtraukti kuo daugiau nacionalinių ir europinių filmų;
  • ieškoti naujų licencijavimo bei filmų platinimo būdų;
  • didinti kino prieinamumą mažesniuose miestuose ir rajonuose.

Lietuvos kino centras – valstybinė institucija, įsteigta 2012 m., kurios pagrindiniai veiklos tikslai – skatinti Lietuvos kino srities vystymąsi bei dalyvauti formuojant valstybės kino politiką. Lietuvos kino centras koordinuoja nacionalinio kino gamybą, rūpinasi kino kultūros populiarinimu ir kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje, lietuviško kino paveldo išsaugojimu.

Įgyvendindamas projektą „Kino klubai“, Lietuvos kino centras bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija. Paramą ir konsulatcijas teikia „Film Literacy Europe“.